logo
Stichting Natuur- en Implosietechnieken

Introductiepagina

Viktor Schauberger

Houtbaan

Rivierkanalisatie

Moderne bosbouw

Bronwatermachine

Huisgenerator


Implosie (versus explosie)

Vliegende schotel

Koperen ploeg

In Amerika

Walter Schauberger

Onderzoeksgroepen

Links en literatuur

Keely, Tesla, Brown

Het belang van Viktor Schaubergers inzichten

Stichting Natuur- en Implosietechnieken

Projecten

Mechanisch occultisme

Ned. en Eng. vertalingen

Filmmateriaal

Verslag Schauberger-ontmoetingsdag 28 okt. 2007Op 28 oktober heeft Stichting Natuur- en Implosietechnieken een ‘Schauberger-ontmoetingsdag’ georganiseerd. Het was de eerste dag in zijn soort.
De dag was eigenlijk bedoeld, om mensen die al bekend waren met het werk van Viktor Schauberger, met elkaar in contact te brengen. De gedachte was dat daaruit misschien een vereniging, of andere nieuwe initiatieven voort zouden kunnen komen.

In plaats van de verwachte 20-30 mensen, waren er meer dan 60!  Meer dan de helft had zich niet van tevoren aangemeld, zodat het allemaal wat anders liep dan wij ons hadden voorgesteld. De voorstelronde duurde bijvoorbeeld langer dan gepland. Het viel niet mee van 60 man te onthouden waar men zich mee bezig hield, en wat men nog graag op Schauberger-gebied zou willen doen

Daarna volgde een lezing van Ben van Tilborg met als thema ‘de mogelijkheid van ethertechniek’. Daarin legde hij kort uit dat die mogelijkheid al door verscheidene uitvinders gedacht en beproefd is geweest, en door anderen voorspeld als ‘techniek van de toekomst’. Aangezien ether echter een nog onbegrepen, want onzichtbare kracht is, is het een lange weg, die al tastend gevonden moet worden. Een weg vol valkuilen en tegenwerking.

Aansluitend daarop hield Marja de Vries, schrijfster van het boek ‘De hele olifant in beeld’ een korte lezing over ‘de gulden snede’. Ik heb die lezing helaas gemist, omdat ik ondertussen de soep voor de pauze moest opwarmen.
De pauze was een gezellige drukte, waarin de boekentafel werd bekeken, nieuwe kennissen werden gemaakt, ideeën werden uitgewisseld en bronzen tuingereedschap werd gekocht bij de stand van ‘Kopersporen’.

Na de pauze liet iemand uit het publiek zien hoe je met twee flessen en een verbindingsdop water kunt laten kolken.
Reinout Guepin volgde hem op met een verslag over ‘de stand van de Schauberger-techniek’, ondersteund met beelden. Dit was bedoeld om het publiek te inspireren, en een indruk te geven van wat tot nu toe bereikt is.

Verrassing van de dag was de aanwezigheid van een kleindochter van Viktor Schauberger, Dagmar, die in Nederland woont. Zij hield een kort, maar gepassioneerd betoog over wie haar grootvader werkelijk was, en in welk licht hij volgens haar gesteld moet worden. Door de jaren heen, hebben verschillende groepen Viktor Schauberger naar zichzelf toe geïnterpreteerd, en  hem in een daglicht gesteld dat niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dat hij bijvoorbeeld in de tweede wereldoorlog vrijwillig zou hebben meegewerkt aan de bouw van nazi-vliegende-schotels, is zo’n onwaarheid. Ook hoort hij niet thuis in de Theosofische hoek, waarin weer anderen hem dringen.

Daarop volgde een beeldverslag van de ‘implosie-reis’, die afgelopen zomer onder leiding van Ben van Tilborg werd gemaakt met een aantal jongeren.
Het laatste officiële programma-onderdeel bestond uit het samenstellen van werkgroepjes rond een thema. Er werden vier thema’s gekozen: landbouw, waterverlevendiging, implosiemachines en de op te richten vereniging. Door de grote opkomst en de soms ontbrekende leiding, viel dit onderdeel mijns inziens in het water. Er kwamen niet werkelijk nieuwe initiatieven uit voort. Misschien was de dag daar ook te kort voor en kenden mensen elkaar onvoldoende. Wat ook zeker meespeelde was dat er veel mensen waren gekomen die vrijwel niets van Viktor Schauberger afwisten, in de hoop een soort introductie te krijgen.
Dit was echter nadrukkelijk niet de bedoeling, aangezien van tevoren was aangekondigd dat het een dag zou zijn voor mensen die zich al met Viktor Schauberger bezighouden.

Naar aanleiding van dit feit hebben wij als stichting besloten deze dag volgend jaar herfst een vervolg te geven, maar dan gericht op de leek. Daarnaast zullen ‘cursusdagen’ gegeven gaan worden voor de wat meer gevorderden.

Als afsluiting deed Joke van Straalen een ‘waterritueel’(door mij zo gedoopt), dat naar de smaak van het stichtingsbestuur echter teveel weg had van een gebed. Het had in die zin niets te maken met Viktor Schauberger. Die had juist een hekel aan religie. Aan de andere kant was het ook geen officieel programma-onderdeel.

Wij waren als stichting blij met de grote opkomst, die aangeeft dat er veel belangstelling is voor Viktor Schauberger in Nederland. In die zin was het een geslaagde dag.
Wat we volgende keer anders gaan doen is: een minder vol programma, betere controle op de inhoud en kwaliteit van de eventuele gastlezingen, betere afstemming van de inhoud op het publiek, en catering uitbesteden.


Wij bedanken iedereen die er was, en iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen

Graag tot volgend jaar!Namens het stichtingsbestuur
R.Guepin (voorzitter)Zoals beloofd hieronder de links naar onderwerpen die behandeld zijn in ‘de stand van de techniek’:


Praktische toepassingen:
 
Neue Wege im Wasserbau:
Deze kleine waterkrachtcentrale is ook in Nederland toe te passen.
Mühlbach bij Obergrafendorf, Oostenrijk
http://www.zotloeterer.com/unser_unternehmen/wasserwirbeltechnik.php

Drop channels: ecologische wijk Augustenborg in Malmö.
Hoe vitaliseer je water.
http://iet-community.org/research/dropchannel.html
 
Vortexbuizen: een Schaubergerprincipe??
http://spraybest.exair.com/spotcooling/vtpage.htm?gclid=CJ_QmZWirY8CFQ4FEgodIFgvSg
 
Jay Harman, Pax Scientific: net als Schauberger kind van de natuur.
Inspirerende toespraak van hem zelf:
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid936988770

Een super efficiënte watermixer ontwikkeld door Pax Scientific:
http://www.paxwater.com/
 
Kurt Gellner in Oostenrijk, bouwt kachels in de eivorm voor een betere verbranding, dit idee kreeg hij via het werk van Schauberger.
http://www.gellner-ofenbau.at/index.php?page=eiform&nr=1
 
Otmar Grober, geïnspireerd door Viktor Schauberger past zijn ideeën al jaren als 'Wassermeister' praktisch toe:
http://video.google.nl/videoplay?docid=5747546533987782251&q=otmar+grober&total=3&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0