logo
Stichting Natuur- en Implosietechnieken


Introductiepagina

Viktor Schauberger

Houtbaan

Rivierkanalisatie

Moderne bosbouw

Bronwatermachine

Huisgenerator


Implosie (versus explosie)

Vliegende schotel

Koperen ploeg

In Amerika

Walter Schauberger

Onderzoeksgroepen

Links en literatuur

Keely, Tesla, Brown

Het belang van Viktor Schaubergers inzichten

Stichting Natuur- en Implosietechnieken

Projecten

Mechanisch occultisme

Ned. en Eng. vertalingen

Filmmateriaal

portret Viktor Schauberger
Wij geven op onregelmatige tijden een nieuwsbrief uit. Wilt u die ook ontvangen, stuurt u dan een mailtje naar nieuwsbrief(at)implosie.nl  met als onderwerp "nieuwsbrief".  Reeds verstuurde nieuwsbrieven vindt u in het archief.

Er is een nieuw Nederlands boek over Viktor Schauberger, geschreven door Reinout Guépin: "Eenoog in het land van de blinden". 420 blz. Ten zeerste aanbevolen!
Het boek is in de boekwinkel te koop voor E 29,90 excl verzendkosten. Op  internet kunt u het bestellen bij frontierbookshop.nl  of ook bij bol.com

Stichting Natuur- en Implosietechnieken

Dit is de website van de Stichting Natuur- en Implosietechnieken, opgericht in april 2006 met als doel het bestuderen en bekendmaken van het werk van de Oostenrijkse boswachter, natuurvorser, uitvinder en theoreticus Viktor Schauberger.
Wat is de eerste voorwaarde voor leven op een planeet? Juist: water. Het is overal in en om ons aanwezig, als verbinder en transporteur. Geen andere stof is tot zoveel verschillende verbindingen en oplossingen in staat! Desondanks is het waarschijnlijk de minst begrepen stof op onze planeet. Ziener, onderzoeker en uitvinder Viktor Schauberger (1885-1958) bracht hier verandering in. Hij deed talrijke ontdekkingen en uitvindingen, die ons dichter bij de ontsluiering van het mysterie ‘water’ brengen. Op deze ontdekkingen baseerde hij de contouren van een volstrekt nieuwe techniek, die hij ‘implosie-techniek’ noemde.
Naast het uitdragen van zijn visie werkt de Stichting Natuur-en Implosietechnieken ook aan projecten, die deze visie in praktijk brengen. Eenieder die aan deze projecten een steentje wil bijdragen wordt uitgenodigd zich bij ons te melden. Stuurt u bij interesse een mailtje naar de stichting.
voorkant omslag "Levend Water"
Een nieuw Nederlands boek over Viktor Schauberger is uitgekomen: Levend Water. 
Stichting Natuur- en Implosietechnieken heeft  de vertaling verzorgd van het boek "Levande Vatnet" van de Zweed Olof Alexandersson. Deze klassieker bevat onder andere een gedetailleerde beschrijving van de houttransportkanalen die Schauberger in de twintiger jaren realiseerde en daarmee alle waterbouwdeskundigen voor raadsels plaatste. Ze begrepen niet dat deze kanaaltjes konden functioneren. In het boek wordt uitgelegd hoe dat wel mogelijk is. Het boek is in de boekhandel te koop.

In het linkerframe staan "hyperlinks" naar inleidende artikelen 
over het brede werkveld van Viktor Schauberger. Ook vindt u hier enkele vertalingen van de vele teksten waarmee Viktor Schauberger zijn visie wereldkundig maakte.
Op zaterdag 29 november 2008 organiseerden wij in Tiel de tweede  Schauberger-conferentie in Nederland:
Met lezingen van o.a. Roland Steinkönig, Schauberger-expert   Leest u hier een verslag

boekcover "Viktor Schauberger"cobbald-boek Ned vertaling
 Het eerste nederlandstalige boek over Viktor Schauberger is 2010 verschenen. Oorspronkelijk geschreven in het Engels door Jane Cobbald, de Engelse importeur van het bronzen tuingereedschap. Stichting Natuur- en Implosietechnieken heeft  meegewerkt aan deze vertaling. Via kopersporen kunt u het boek bestellen

Wij wensen u veel leesplezier.


Reinout Guepin, voorzitter.
Reinout Oosterveld, secretaris.
Jaap-Jan Waterlander, penningmeester.

Uw donatie kunnen wij goed gebruiken.
Het gironummer van de stichting is 5048162 tnv. Stichting Natuur-en Implosietechnieken, Zuiderkade 28, 8801 MJ Franeker.

U kunt ons bereiken via het mailadres info@implosie.nl

Het schilderij "Conservation of Energy", gemaakt door kunstenares Ursula Rauh beeldt min of meer de energiekringloop uit, zoals Viktor Schauberger zich die voorstelde.

ursula Rauh: conservation of energy  In de visie van Viktor Schauberger is er een actieve uitwisseling van (levens-) energie tussen de aarde en de kosmos. Het water vormt de materiële drager van deze energiestroom.

Aantal bezoekers sinds 20-06-2007:teller